Lille Erte vannbehandlingsanlegg

Lille Erte vannbehandlingsanlegg er Haldens største vannbehandlingsanlegg. Anlegget henter råvann fra Femsjøen, Holvannet og Lille Erte.

Her finner du