Nordens park

Nordens park ligger ved elva Tista, rett ved siden av Tistasenteret. Parken fikk sitt navn i 2019.

I 2005 ble skulpturen Sekelskiftet avduket her, i forbindelse med 100-årsjubileet for unionsoppløsningen. Etter initiativ fra Foreningen Norden oppgraderte Halden kommune parken i 2019 og ga den navnet Nordens park. I parken befinner det seg to skulpturer som hver er gitt av Haldens vennskapsbyer Skövde i Sverige og Sastamala i Finland. I tillegg er det plantet et kirsebærtre og montert et lekeapparat der som gave fra Haldens vennskapsby Ringsted i Danmark.

Sparebankstiftelsen DnB betalte for et nytt lekeapparat til parken: https://sparebankstiftelsen.no/tildelinger/lekeapparat-til-nordens-park-i-halden/

Tista Senter og Østby Eiendom som er eier på hver sin side av parken, har hver gitt en benk til Nordens park.

Halden Arbeiderblad har skrevet om oppgraderingen av parken her: https://www.ha-halden.no/her-kommer-nordens-park-i-halden/s/5-20-633947

Her finner du