Halden Kunstforening

Halden Kunstforenings samling er registrert og fysisk lagret i Halden kommunes kunstmagasin. Kunstverkene i denne samlingen eies av Halden Kunstforening.

Dette er Halden kunstforening: "Halden Kunstforening er en frivillig organisasjon med ca. 170 medlemmer. Vi er en åpen og inkluderende forening som etterstreber å fremme våre medlemmers interesser og ønsker. Det er rom for aktive medlemmer og støttemedlemmer. Foreningen er medlem i Norske Kunstforeninger.

Halden Kunstforening ble stiftet 6. november 1947. Det har også vært en tidligere kunstforening i Halden, Fredrikshalds Kunstforening, som ble stiftet allerede i 1872. Denne foreningen gikk inn omkring 1918. Andreas Solberg var en av drivkreftene da Halden Kunstforening ble stiftet, og var formann i foreningen. Han har også tegnet logoen.

I følge vedtektene er foreningens formål å fremme interesse for kunst og kunsthåndverk i Halden med utstillinger, foredrag, utlodninger, ekskursjoner, og å arbeide for å opprette et fast galleri i Halden. Lise Amundsen er i dag vårt eneste æresmedlem.

Halden Kunstforening har en samling på omtrent 200 kunstverk, disse har kommet til ved gaver og innkjøp gjennom årene."

Kilde: https://www.haldenkunstforening.no/

Her finner du