Solheim senter

Solheim senter er et sykehjem for personer med en demenssykdom. På Solheim bor det totalt 46 pasienter fordelt på fem avdelinger. Hver avdeling er organisert som en liten boenhet.

Her finner du