Kunstmagasin

Halden kommune etablerte i 2023 et eget kunstmagasin. Ved å ha et eget magasin, kan Halden kommune på en trygg og oversiktlig måte lagre kunst som ikke er utstilt.

Ved velge "Kunstmagasin" i denne databasen, kan du se hvilke kunstverk som til enhver tid er på lager.

Her finner du