Halden rådhus

Halden rådhus strekker seg i dag over et helt kvartal og består av flere bygninger som henger sammen - bygninger fra ulike tidsepoker. Dette er både rådhuset på Wiels plass der politiske møter og seremonier gjennomføres fortsatt, og bygningene som en gang huset Domus og Folkets Hus i Storgata og Tordenskjolds gate. I dag huser disse byggene kommunens administrasjon og er dermed også del av rådhuset.

Historien om rådhuset på Wiels plass:

"Halden rådhus, Storgata 8, ble oppført som en enetasjes klassisistisk bygning for kanselliråd Carl Adolph Dahl (1769-1819) i 1819. Stammen i dette huset er en enetasjes klassisistisk bygning, oppført i 1819 for kanselliråd Carl Adolph Dahl, som døde før huset sto ferdig. Huset overlevet den store bybrannen i 1826, og ble solgt av Dahls enke Theodora til kong Karl Johan. Kongen skjenket bygningen til generalmajor Johan Hübner Holst i 1829, som igjen overlot bygningen til kongen. Karl Johan solgte huset i 1835 til brigadelege Siegvart Emil Petersen. Konsul Truels Wiel overtok eiendommen i 1850-årene, og lot påbygge en etasje.

Huset ble solgt til kommunen - ved ordfører Edvard Sem - i 1902, til bruk som byens rådhus. Bygningen ble betydelig ominnredet og ombygget, og en ny portal til gaten ble tilføyet. Stiluttrykket ble forandret til nyrenessanse. Arkitekt bak ombyggingen var Halfdan Berle. Eksteriøret er lite endret siden dette."

Kilde: Historiske hus i Halden, av Erling Børke

Bygningene som utgjør Halden rådhus eies i dag av Halden kommunale pensjonskasse (HKP), mens Halden kommune er leietaker.

Her finner du