Om Samlingen

Halden kommunes kunstsamling finnes over hele Halden - og den tilhører alle i Halden. Her gir vi deg oversikten.

I mange av kommunens bygg og i byens offentlige rom finnes det kunstverk som eies av Halden kommune. Det finnes kommunalt eid kunst blant annet på skoler, sykehjem, kontorbygg og i byens parker. Samlingen består av både billedkunst, skulpturer og installasjoner. En rekke kunstnere er representert, men samlingen er særlig preget av kunstnere med tilknytning til Halden.

Samlingen er bygget opp gjennom mange år. Den består både av kunstverk som er gitt i gave til Halden kommune og av kunstverk som er kjøpt inn av kommunen. Med denne kunstdatabasen er det et mål å gi en samlet oversikt over alt Halden kommune eier av kunst. Mye av kunsten kan du se når du besøker offentlige bygg, men ikke alt henger på steder som er tilgjengelig for alle. Ved å vise fram kommunens kunstverk i en åpen og søkbar database, åpnes hele samlingen opp for alle. På den måten ønsker Halden kommune at alle som er interessert, skal kunne se hva Halden kommune eier av kunst.

I databasen kan du velge et bestemt bygg for å se hvilke verk som finnes der. Du kan også velge en kunstner for å se om samlingen har flere verk av samme kunstner. Å ha en samlet oversikt over Halden kommunes kunstsamling, er også viktig for å sikre ansvarlig forvaltning av fellesskapets verdier. Det er dessverre grunn til å tro at kunstverk har gått tapt gjennom tiden. Manglende oversikt og manglende kunnskap kan være årsak til det. Ved å ha samlet oversikt åpent for alle, øker også kunnskapen om kunst i Halden. Slik blir det enklere å ta vare på våre felles kunstverk for ettertiden.

Før 2023 har det ikke eksistert noen samlet oversikt over Halden kommunes kunstsamling. Det er et stort arbeid å dokumentere hva som finnes. Alle kommunale bygg skal gjennomgås og alle kunstverk skal fotograferes og dokumenteres for å få en komplett samling. Kunstdatabasen åpnes for publikum før dette dokumentasjonsarbeidet er ferdig. Denne databasen vil derfor bli utvidet med flere kunstverk over tid.

Enhet kultur har som Halden kommunes fagavdeling for kunst ansvar for å forvalte Halden kommunes kunstsamling. Arbeidet med kunstdatabasen er en viktig del av dette.