Utsiktsporten

Av Arve Tvedt

Om kunstverket

Gave til Halden kommune fra Norrens AS i forbindelse med åpning av Remmendalen renseanlegg etter ombygging i 2018.

På rammen er det montert en plakett med følgende tekst: " Takk for oppdraget. Norrens AS"

På baksiden av bildet står en merkelapp som viser at bildet er laget av Arve Tvedt og kjøpt hos Galleri Lille Martine i Halden. Det står også en merkelapp med følgende tekst:

"Produseres i et antall på inntil 150 stk. ulike versjoner. Versjon nr. 11"

Arve Tvedt

Les mer...