Byste av Peter Anker

Av Christoffer Borch (1874)

Om kunstverket

Denne skulpturen eies ikke av Halden kommune, men vises her fordi den befinner seg i det offentlige rom i Halden. Rød herregård der denne skulpturen står, er en del av Halden historiske samlinger / Østfoldmuseene.

Bysten av Peter Anker er laget av marmor. Bysten er plassert på en sokkel av rød granitt. Skulpturens totale høyde er 2,5 meter, mens bysten alene er 80 cm lang. Bysten er satt opp i 1874.

Inskripsjon: "Peter Anker fød 1810 død 1863"

"Peter Martin Anker var den første Anker på Rød. I hans tid fikk Rød Herregård omtrent den utforming den har i dag. Huset fikk vinterhage i tilknytning til spisestuen. Videre vestover ble hagesalongen oppført og deretter nytt drivhus. Peter Anker planla en utvidelse av vestfløyen, som ble fullført etter hans død. Han bidro også meget til Røds innbo, især med malerier.

Peter Anker var stortingsmann i en periode, og han var ordfører i Berg kommune. Han stiftet Fredrikshalds Sparebank, og var en av grunnleggerne av Saugbrugsforeningen.

Bysten står midt i den vakre barokkhagen, som Carsten Tank anla på midten av 1700-tallet. "

Kilde: Skulpturguide for Halden, av Tor Hernes. Halden kunstforening, 2015.

Christoffer Borch

Les mer...