Keramikkrelieff

Av Otto Mulders

Om kunstverket

Denne skulpturen eies ikke av Halden kommune, men vises her fordi den befinner seg i det offentlige rom i Halden. Skulpturen eies av huseier som pr 2023 er Halden kommunale pensjonskasse.

Keramikkrelieff på sørveggen av påbygget til Halden sparebanks bygning ved Wiels plass. Opprinnelig var det to relieff her samt noen fuglefigurer. Det største relieffet, som blant annet viste en mann og kvinne foran Fredriksten festning, er senere fjernet.

Otto Mulders

Les mer...

Relaterte artikler