Gasverket II

Av William Kullgreen

Om kunstverket

Gave til Halden kommune fra direktør Harald Haraldssøn. Nr. 318 i Haraldssøn-samlingen. Dette kunstverket har vi dessverre ikke funnet.

Haraldssøn-samlingen bestod opprinnelig av ca. 200 verk av William Kullgreen og ca. 100 verk av Victor Smith (Victor Sparre). Samlingen ble fordelt på en rekke offentlige bygg i Halden på 1960- og 70-tallet, i tillegg til at Halden kunstforening fikk 50 av bildene.

I løpet av tiårene som har gått siden gaven ble gitt, har noen av disse kunstverkene forsvunnet. Mange av virksomhetene som fikk kunstverk da gaven ble gitt, har ikke vært kommunale virksomheter på mange år. Trolig har det hengt igjen kunstverk når bygg og virksomheter har byttet eier, men dette vet vi ikke med sikkerhet i dag. Kanskje har også noen kunstverk forsvunnet i forbindelse med flytting gjennom årenes løp. Manglende registrering og dårlige lagringsforhold for kunst, kan ha påvirket samlingen negativt.

I 2023 startet Halden kommune et grundig arbeid for å få oversikt over kommunens kunst. Denne kunstdatabasen, sammen med et nyetablert kunstlager, er viktige verktøy for å skape mer åpenhet og oversikt om denne fantastiske kunstgaven. Vi velger her å vise hvilke kunstverk som er borte.

Vet du hvor dette kunstverket er i dag? Hvis du vet noe om dette eller andre av kunstverkene som Halden kommune ikke vet hvor er, er vi veldig takknemlig for informasjon. I dag har Halden kommune gode lagringsforhold og systemer for å ha oversikt over kommunens kunstsamling. Derfor tar vi gjerne imot kunstverk som har vært på avveie.

Eventuelle innspill kan gis til kultursjefen på postmottak@halden.kommune.no eller telefon 69174500.

William Kullgreen

Les mer...

Relaterte artikler