Portrett av August Hansen

Av Fremming Heyerdahl (1912)

Om kunstverket

Portrett av ordfører, borgermester og stortingsrepresentant August Hansen.

August Hansen (1842-1915) var medlem av formannskapet i Halden fra 1880-1890. Han var ordfører i Halden fra 1881 til 1890 da han fratrådte i det han overtok borgermesterembedet. Hansen var borgermester (tilsvarer dagens kommunedirektør) i Halden i 25 år - fra 1890 til sin død. Hansen var også stortingsrepresentant. Han representerte partiet Høyre.

Les mer om August Hansen i "800 Haldenprofiler" av Edvin Haug: https://www.nb.no/items/a380540d35cf48ddd6b8ed246954a65c?page=221&searchText=Haldenprofiler

Fremming Heyerdahl

Les mer...