Temaer

  • Harald Haraldssøn-gaven

    Harald Haraldssøn-gaven

    Harald Haraldssøn var en bedriftseier og forretningsmann fra Halden. I 1967 ga Harald Haraldssøn en gave bestående av 328 kunstverk til Halden kommune. Gaven bestod av ca. 200 verk av William Kullgreen og ca. 100 verk av Victor Smith (Victor Sparre). Samlingen ble fordelt på en rekke offentlige bygg i Halden. 50 av kunstverkene ble gitt Halden kunstforening.